Marta Bu-Lervik

Vår gode, sterke, nydelige, Marta vart fødd 21.03.23. Tobias, Sverre, Johan og Gustav har endelig fått ei vetlesyster. Randi og Mikael Lervik.

Publiseringsdato 26.03.2023
Nyfødt